top of page
Allmänt

Konditionssalen är öppen för allmänheten​. Konditionssalen är ca 110 m2 stor och mångsidigt utrustad med 4 st aerobiska apparater och 15 styrkeapparater samt diverse mindre redskap.

 

Konditionssalen är även försedd med musikanordning och tv-apparater.

Öppethållningstider

 

Konditionssalen är öppen på vardagar mellan kl. 15-23 och på veckoslut kl. 7-23.​ 

 

 

Försäljning av medlemskort

 

De alternativa medlemskorten är 1 mån, 3 mån, 6 mån och 1 år. Åldersgråns 16 år.

Om du önskar dig ett medlemskort, kan du sända följande uppgifter till epost adressen solbacka@ingman.com:

- Namn
- Födelsetid
- Adress
- Telefonnummer
- Epost-adress
- Ansiktsbild (för nyckelkortet)

Vi sänder därefter avtalsblanketten för underskrift via en elektronisk underteckningstjänst.
Blanketten innehåller även uppgifter för betalningen så som prislista och bankförbindelseuppgifter.

Kortet avhämtas från kontorsbyggnaden intill konditionssalen på överenskommen tid.

Se kontaktuppgifter!

 

 

Förnyande av medlemskort

 

Korten kan förnyas genom att betala in avgiften för det önskade kortet (1mån, 3mån, 6mån eller 1år) till Fastighets Ab Sibbo Solbackas konto FI89 1571 3000 0276 40 / NDEAFIHH referens KONDITIONSSAL + eget namn/kortets nummer.

Om du betalar med ePassi, gör betalningen med mobilapplikationen och sänd betalningens referens till konditionssalens epost, så aktiverar vi kortet.

KONDITIONSSAL

Allmänt
Bilder
Ordningsregler
Ordningsregler

Varje användare är skyldig att hålla konditionssalen i ordning och städad. Stora vikter och inställningar skall tas bort från konditionsapparaterna efter användningen. Använd handduk som underlag och för att torka av apparaterna efter användning. Egen utrustning får inte tas med till salen samt användning av talk är inte tllåtet. Användning av uteskor i konditionssalen är förbjudet.

 

Ansvar

 

 • Var och en motionerar enligt sin egen kondition och är själv ansvarig för det.

 • I fall av olyckshändelse är varje användare själv skyldig att sköta om försäkringsskyddet.

 • Innehavaren av konditionssalsnyckeln ansvarar för att nyckeln förvaras väl samt att ett eventuellt försvinnande omedelbart meddelas fastighetsägarens representant.

 • Konditionssalens åldersgräns är 16 år och yngre personer får endast använda utrymmena tillsammans med en myndig person.

 • Upptäckta fel, störningar eller brister antecknas i det för ändamålet avsedda häftet.

 • Var och en ansvarar själv för förvaringen av sina kläder eller övriga ägodelar i utrymmena.

 • Användaren ser till att lamporna är släckta samt dörrarna låsta då utrymmena lämnas

Uppträdande

 • Det är förbjudet att uppträda berusad eller vara påverkad av andra droger i rekreationsutrymmena.

 • Rökning är förbjuden på hela området.

 • Att lyssna på musik utan att störa andra, är tillåtet.

 • Det är förbjudet att ta med sig till utrymmena föremål som kan gå i kras (t.ex. glasflaskor).

 • Det är förbjudet att använda tuggummi i utrymmena.

Övrigt

 

 • Fastighetsägaren behåller sig rätten att vid behov ändra ordningsreglerna.

 • Om ordningsreglerna inte följs förloras användningsrätten samt om skada uppkommer påförs ersättningsskyldighet

Omklädningsrummen
 

Omklädningsrummen är gemensamma för konditionssalen och simhallen.

 

Herrarnas omklädningsrum är 32 m2 och är försett med 3 duschar, WC, bastu och 15 st låsbara klädskåp.

 

Damernas omklädningsrum är 60 m2 och försett med 5 duschar, WC, bastu och 24 låsbara klädskåp.

 

De båda omklädningsrummen har desinfieringsutrustning för fötterna.

Omklädningsrummen
Konditionssalens utrustning

Matrix T3 löpmatta

Matrix U5 konditionscykel

Matrix E3 Crosstrainer

Concept II roddmaskin

Matrix rotary torso

Matrix smith skenpress

Matrix bensträck

Matrix benböj

Matrix functional trainer

Matrix ryggbänk

Gym80 latsdrag

Gym80 roddrag

Gym80 bänkpress

Gym80 dip

Gym80 benpress

Gym80 justerbar bänk

Bodysolid scott bänk

Bodysolid mage/rygg

Bodysolid lår

Wrange stång

Wrange vinkelstång

Wrange skivvikter (totalt 395kg)

Wrange skivviktställning

Hantlar (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12,5, 15, 17,5, 20, 25, 30kg) Fysioline hantelställning

Ryggvårdsbänk

T-stand3 för tänjning av vader

Styrkestång 2 st

Jumppakäpp 12 st

Hopprep i läder 6 st

Reebook step 2 st

Power bands 3 st, gummiband

Gymstick

Fysioline balansbräde 40 cm 2 st, mera krävande 1 st

Theraphierulle 2 st

Pilates rulle

Power-ball fitnessboll 65 cm och 55 cm

Core ball

Medical ball (1, 3, 4kg)

Jumppamatta 10 st

Dip bälte

Konditionssalens utrustning
Prislista
Prislista
 

Prislista fr.o.m. 1.12.2018. Priset för studerande gäller om giltigt studiekort kan uppvisas eller om personen är under 18 år. SV medlemmar får årskortet till samma pris som studerande.

 

Normalpris / person

 

Månadskort 45,00€

3 månader 120,00€

6 månader 230,00€

Årskort 400,00€

Studerandepris / person

Månadskort 35,00€

3 månader 95,00€

6 månader 180,00€

Årskort 315,00€

Registerbeskrivning

 

1. Registeransvarig

 

Fastighets Ab Sibbo Solbacka. Massbyvägen 101, 01151 SÖDERKULLA. FO nummer: 0944161-1

2. Kontaktperson gällande register

 

Pirjo Akkanen, tel. 0201 424 570, solbacka@ingman.com

3. Registrets namn

 

Kundregister för Ingman Solbacka konditionssal

4. Ändamål och motivering för behandling av personuppgifter

Skötsel och underhåll av medlemskap

5. Registrets datainnehåll

Personuppgifter: namn, födelsetid, postadress, mobiltelefonnummer, epost -adress.

6. Regelmässiga datakällor

Fås av kunderna. Betalningsuppgifter fås via företagets reskontra

7. Regelmässig utlämning av uppgifter

Uppgifter lämnas inte vidare utanför registret

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller ESS

Överförs inte

9. Principer för skydd av registret

Manuellt material förvaras i ett låst utrymme i företaget. Information som behandlas elektroniskt: registret förvaltas och används i en sluten miljö och är skyddat med personliga användarnamn och lösenord.

10. Rätt till insyn och rätt att kräva rättelse av uppgifter

Varje medlem har rätt att få granska de egna uppgifterna genom att skicka begäran

av detta till epostadressen som meddelats i registeransvariges kontaktuppgifter.

Begäran om korrigering av en felaktig uppgift skickas till den registeransvariges epost.

Registerbeskrivning
bottom of page