Please reload

Viimeisemmät /
Senaste

Konditionssalens öppethållningstider

1.1.2017

Konditionssalen är öppen på vardagar kl. 15-22 och på veckoslut kl. 9-22. Under sommaren har konditionssalen förlängda öppethållningstider på vardagarna. Försäljning av medlemskort sker på vardagar 9-16. Beställ tid på förhand. Se kontaktuppgifter!

Please reload

Please reload

Arkiivi /
Arkiv

© 2017 Ingman Group Oy Ab